ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนโครงการสอนเสริมภาคเรียนปกติ (นอกเวลาเรียน) ภาคเรียนที่ 1/2566

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 206 คน
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนโครงการสอนเสริมภาคเรียนปกติ (นอกเวลาเรียน) ภาคเรียนที่ 1/2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนโครงการสอนเสริมภาคเรียนปกติ (นอกเวลาเรียน) ภาคเรียนที่ 1/2566 เรียนระหว่างวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม ถึง วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียนเรียนวิชาสามัญ รายละเอียด --> คลิกที่นี่

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียนเรียนวิชาปฏิบัติทักษะ รายละเอียด --> คลิกที่นี่


เอกสารดาวน์โหลด
1. รายชื่อนักเรียนลงทะเบียนเรียนวิชาสามัญ (download)
2. รายชื่อนักเรียนลงทะเบียนเรียนวิชาปฏิบัติทักษะ (download)