ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา พบผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รูปแบบออนไลน์) ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00-18.30 น.

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 23 กรกฎาคม 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 193 คน
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา พบผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รูปแบบออนไลน์) ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00-18.30 น.

 


เอกสารดาวน์โหลด
1. กิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครอง ม.1 (download)
2. เชิญประชุม กิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.1 (download)