นางสาวปิยธิดา อุ้ยฟูใจ ได้รับคัดเลือกทำหน้าที่ผู้แทนเยาวชนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ JENESYS2022 Inbound Program

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 สิงหาคม 2566
โดย : โรงเรียนสาธิต ระดับมัธยม
ผู้เข้าชม : 140 คน
นางสาวปิยธิดา อุ้ยฟูใจ ได้รับคัดเลือกทำหน้าที่ผู้แทนเยาวชนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ JENESYS2022 Inbound Program

นางสาวปิยธิดา อุ้ยฟูใจ ม.6/2 ได้รับคัดเลือกทำหน้าที่ผู้แทนเยาวชนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ JENESYS2022 Inbound Program ในหัวข้อ "การเฉลิมฉลองความสัมพันธ์อาเซียน - ญี่ปุ่น ครบรอบ 50 ปี" ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2566 ณ กรุงโตเกียว ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีเด็กจากประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนและติมอร์-เลสเต เข้าร่วมโครงการ