ประกาศรับสมัครผู้เช่าสถานที่แลัวัสดุครุภัณฑ์เพื่อประกอบการและจำหน่ายอาหาร ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 สิงหาคม 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 149 คน
ประกาศรับสมัครผู้เช่าสถานที่แลัวัสดุครุภัณฑ์เพื่อประกอบการและจำหน่ายอาหาร ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศรับสมัครผู้เช่าสถานที่แลัวัสดุครุภัณฑ์
- (download)