ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานและความพร้อมของการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 สิงหาคม 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 234 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานและความพร้อมของการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์”

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา  สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าพบท่านนิรัตน์  พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานและความพร้อมของการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์” ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 4 – 10 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ได้นำเสนอกิจกรรมการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์” ในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 ณ ข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมการแถลงข่าวดังกล่าว