โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารของโรงเรียน Anglo Chinese School (Independent) หรือ ACS(I) และผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสิงคโปร์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 สิงหาคม 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 111 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารของโรงเรียน Anglo Chinese School (Independent) หรือ ACS(I) และผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสิงคโปร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา  สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารของโรงเรียน Anglo Chinese School (Independent) หรือ ACS(I) และผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสิงคโปร์ ในโอกาสเข้าพบเพื่อสานสัมพันธ์กับทางโรงเรียนในฐานะที่เป็นพันธมิตรของโรงเรียน รวมถึงใช้โอกาสนี้ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาของ ACS(I) ที่จะมอบให้นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมจรูญ จันทร์เครือ อาคารสาธิต 1 ชั้น 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่