ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 กันยายน 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 111 คน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เช่าโรงอาหาร (download)