โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้อนรับเลขาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไถหนาน (Associate Professor and Director Secretary of the Board of Directors )

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 กันยายน 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 119 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้อนรับเลขาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไถหนาน (Associate Professor and Director Secretary of the Board of Directors )

วันที่ 1 กันยายน  ท่านเลขาอธิการบดี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีไถหนาน (Associate Professor and Director Secretary of the Board of Directors ) คุณ Miranda Wang ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้เข้าพบ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดา สวาทะนันท์  โดยมี อาจารย์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและนักเรียน ศิลป์- ภาษาจีนให้การต้อนรับ