นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันเขียนโปรแกรมระดับภูมิภาค "CSCMU Coding Challenge 2023" ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 กันยายน 2566
โดย : โรงเรียนสาธิต ระดับมัธยม
ผู้เข้าชม : 77 คน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันเขียนโปรแกรมระดับภูมิภาค

ผลการแข่งขันเขียนโปรแกรมระดับภูมิภาค "CSCMU Coding Challenge 2023" 
 ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 31 สค.2566

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท

ทีมนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
1. นายเกียรติธนพัฒน์ ศรีสมบูรณ์  ชั้น ม.5/7
2. นายชยุต โอวาทสกุล  ชั้น ม.5/4
3. นายรฐนนท์ คำร้อง   ชั้น ม.5/4