นางสาวปิยธิดา อุ้ยฟูใจ ชั้น ม.6/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับนานาชาติ การแข่งขันข้อเสนอโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา “CO2 emissions reduction that food manufacturers should address” ในงาน Asia Youth Leaders 2023

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 สิงหาคม 2566
โดย : โรงเรียนสาธิต ระดับมัธยม
ผู้เข้าชม : 50 คน
นางสาวปิยธิดา อุ้ยฟูใจ ชั้น ม.6/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับนานาชาติ การแข่งขันข้อเสนอโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา “CO2 emissions reduction that food manufacturers should address” ในงาน Asia Youth Leaders 2023

นางสาวปิยธิดา อุ้ยฟูใจ ชั้น ม.6/2
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับนานาชาติ การแข่งขันข้อเสนอโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา “CO2 emissions reduction that food manufacturers should address” ในงาน Asia Youth Leaders 2023 โดย AEON 1% Club Foundation ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2566