นางสาวปิยธิดา อุ้ยฟูใจ ม.6/2 ได้รับคัดเลือกทำหน้าที่ผู้แทนเยาวชนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ Asia Youth Leaders 2023 ระหว่างวันที่ 21 -25 สิงหาคม 2566 ณ กรุงโตเกียว ณ ประเทศญี่ปุ่น

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 สิงหาคม 2566
โดย : โรงเรียนสาธิต ระดับมัธยม
ผู้เข้าชม : 42 คน
นางสาวปิยธิดา อุ้ยฟูใจ ม.6/2 ได้รับคัดเลือกทำหน้าที่ผู้แทนเยาวชนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ Asia Youth Leaders 2023 ระหว่างวันที่ 21 -25 สิงหาคม 2566 ณ กรุงโตเกียว ณ ประเทศญี่ปุ่น

นางสาวปิยธิดา อุ้ยฟูใจ ม.6/2 ได้รับคัดเลือกทำหน้าที่ผู้แทนเยาวชนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ Asia Youth Leaders 2023 ระหว่างวันที่ 21 -25 สิงหาคม 2566 ณ กรุงโตเกียว ณ ประเทศญี่ปุ่น