โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และตัวแทนธนาคารออมสิน ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ธนาคารโรงเรียนดิจิทัล (GSB Digital School Bank)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 สิงหาคม 2566
โดย : โรงเรียนสาธิต ระดับมัธยม
ผู้เข้าชม : 40 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และตัวแทนธนาคารออมสิน ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ธนาคารโรงเรียนดิจิทัล (GSB Digital School Bank)

วันที่ 25 สิงหาคม 2566

โดยมีธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นธนาคารพี่เลี้ยง