โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก (World PEC)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 สิงหาคม 2566
โดย : โรงเรียนสาธิต ระดับมัธยม
ผู้เข้าชม : 43 คน
โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก (World PEC)

โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก (World PEC)

รางวัลชนะเลิศ ระดับ ม.ปลาย ปี 2564/2021 นายวริศ เลิศทัศนีย์


รางวัลอันดับ 3 ระดับ ม.ต้น ปี 2565/2022 นายศุภกร เงินเนตร​​​​​​​