นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 สิงหาคม 2566
โดย : โรงเรียนสาธิต ระดับมัธยม
ผู้เข้าชม : 32 คน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2566

นายสิรภพ เนาวรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2  และนายจรรยวรรธ กีรติกานต์ชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2566  จัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566