โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา  สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการ เข้าร่วมการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 43/2566 ในประเด็น การเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 กันยายน 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 75 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา  สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการ เข้าร่วมการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 43/2566 ในประเด็น การเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา  สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 43/2566 ซึ่งจัดโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ในประเด็น การเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 "ฉัททันต์เกมส์" ระหว่างวันที่ 4 - 10 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกิจกรรมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์” ในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 16.30 - 19.00 น. ณ ข่วงประตูท่าแพ จ.เชียงใหม่ ให้แก่ สื่อมวลชน หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับทราบและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่