โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 กันยายน 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 121 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา โดยมี อาจารย์ตติยา  วงษ์รัตน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาองค์กร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษฎิ์  กาญจนกิตติ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณชวพงศ์  สุริยจันทร์ ผู้แทนประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.ดร.สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร อุปนายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์ และผู้อุปการคุณทุนการศึกษา เข้าร่วมพิธี ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566  เวลา 10.30 - 11.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่