ผลการคัดเลือกผู้เช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหาร ณ โรงอาหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 กันยายน 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 114 คน
ผลการคัดเลือกผู้เช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหาร ณ โรงอาหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารดาวน์โหลด
1. ผลการคัดเลือกผู้เช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ (download)