โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 กันยายน 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 111 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และในโอกาสนี้ทางโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนในประเด็นต่าง ๆ โดยมี อาจารย์พัชนี อ่ำแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ ให้ข้อมูลด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน อาจารย์ฐิติมา อินทวงษ์ ให้ข้อมูลในโครงการธนาคารหน่วยกิตของทางโรงเรียน และ อาจารย์พงษ์ระวี พันธุ์บุญปลูก ให้ข้อมูลงานด้านนวัตกรรมการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศของทางโรงเรียน ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมจรูญ จันทร์เครือ อาคารสาธิต 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่