การลงทะเบียน (ออนไลน์) วิชาสาระเพิ่มเติมอิสระ วิชากิจกรรมอิสระ(ม.ปลาย) และการงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 กันยายน 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 433 คน
การลงทะเบียน (ออนไลน์) วิชาสาระเพิ่มเติมอิสระ วิชากิจกรรมอิสระ(ม.ปลาย) และการงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ด้วยกลุ่มงานบริหารวิชาการได้กำหนดให้มีการลงทะเบียน (ออนไลน์) วิชาสาระเพิ่มเติมอิสระ วิชากิจกรรมอิสระ(ม.ปลาย) และการงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีกำหนดการ ดังต่อไปนี้

หมายเหตุ : นักเรียนจะสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ ก็ต่อผ่านเงื่อนไขการชำระค่าพัฒนาฯ การศึกษา (ค่าเทอม) และผ่านการตรวจระเบียบจากอาจารย์ที่ปรึกษา เท่านั้น

เข้าสู่ระบบลงทะเบียนออนไลน์ >> คลิก


เอกสารดาวน์โหลด
1. สาระเพิ่มเติม ม.6 (download)
2. สาระเพิ่มเติม ม.5 (download)
3. สาระเพิ่มเติม ม.4 (download)
4. สาระเพิ่มเติม ม.3 (download)
5. สาระเพิ่มเติม ม.2 (download)
6. สาระเพิ่มเติม ม.1 (download)
7. วิชากิจกรรมอิสระ ม.ปลาย ที่เปิดสอนเทอม 2/2566 (download)
8. คำชี้แจงการลงทะเบียน ชั้น ม.4-6 (download)
9. คำชี้แจงการลงทะเบียน ชั้น ม.1-3 (download)