โรงเรียนสาธิตฯ จัดงานแสดงมุฑิตาจิต แด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 กันยายน 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 3977 คน
โรงเรียนสาธิตฯ จัดงานแสดงมุฑิตาจิต แด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานแสดงมุฑิตาจิต แด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดงานโดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภายในงานได้จัดให้มีการแสดงวงดนตรี และกล่าวแสดงความรู้สึกและความยินดีต่อผู้เกษียณอายุราช โดยนายกสมาคมผู้ปกครองและครู ประธานชมรมศิษย์เก่า ตลอดจนถ่ายภาพร่วมกันระหว่างผู้เกษียณอายุราชการกับอาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ สมาคมผู้ปกครองและครู ชมรมศิษย์เก่า

รายนามผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ได้แก่

1.อาจารย์สมาทร์ ศรีพรหมมาศ

2.ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. นงลักษณ์ เขียนงาม

3.อาจารย์อรพินท์ คันธาเวช

4.อาจารย์รวมรัตน์ รงค์ทอง

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >> คลิก