ผู้จัดการของสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ (ไต้หวัน) สาขาเชียงใหม่เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อแสดงความขอบคุณ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 กันยายน 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 3014 คน
ผู้จัดการของสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ (ไต้หวัน) สาขาเชียงใหม่เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อแสดงความขอบคุณ

วันที่ 27 กันยายน 2566 
Mr. Arthur Yen ผู้จัดการของสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ (ไต้หวัน) สาขาเชียงใหม่เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแสดงความขอบคุณคณะครูและนักเรียนที่ใช้บริการสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ ในการเดินทางไปไต้หวันเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Tainan Summer Camp ในเดือน พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา