โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 กันยายน 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 573 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผศ.ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ในโอกาศขอศึกษาดูงานด้านการบริหารงานวิชาการโดยมี อ.ฐิติมา อินทวงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยกลุ่มงานบริหารวิชาการให้ข้อมูลด้านวิชาการและโครงการธนาคารหน่วยกิต และ อ.ภาคิน บูรณเครือ ผู้ช่วยผู้อำนวยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ข้อมูลการจัดการนวัตกรรมของโรงเรียนสาธิตฯ จากนั้นคณะดูงานได้เข้าสังเกตการสอน และสถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรียน ห้อง FabLAb ห้องสมุดโรงเรียน ห้อง LAฺB โครงการ วมว.-มช. ห้อง LAB วิทยาศาสตร์ของโรงเรียน 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >> คลิก