โรงเรียนสาธิตฯ ร่วมแสดงความเสียใจแด่ครอบครัวอังกสิทธิ์ ในการจากไปของ ผศ.ดร.กนกวรรณ อังกสิทธิ์ หัวหน้าสาขาสุขศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 ตุลาคม 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 4656 คน
โรงเรียนสาธิตฯ ร่วมแสดงความเสียใจแด่ครอบครัวอังกสิทธิ์ ในการจากไปของ ผศ.ดร.กนกวรรณ อังกสิทธิ์ หัวหน้าสาขาสุขศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ อ.ดร.อัษ แสนภักดี ร่วมแสดงความเสียใจแด่ครอบครัวอังกสิทธิ์ ในการจากไปของ ผศ.ดร.กนกวรรณ อังกสิทธิ์ หัวหน้าสาขาสุขศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วัดปราสาท อ.เมือง จ.เชียงใหม่