คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. และผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ประชุมพบปะบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อสานสัมพันธ์และเสริมสร้างขวัญกำลังใจ เนื่องในโอกาสที่คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ ได้เปลี่ยนคณะผู้บริหารชุดใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 ตุลาคม 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 3827 คน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. และผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ประชุมพบปะบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อสานสัมพันธ์และเสริมสร้างขวัญกำลังใจ เนื่องในโอกาสที่คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ ได้เปลี่ยนคณะผู้บริหารชุดใหม่

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. ผศ.ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. พร้อมด้วย รศ.ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ประชุมพบปะบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อสานสัมพันธ์และเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ณ ห้องประชุมจรูญ จันทร์เครือ เนื่องในโอกาสที่คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ ได้เปลี่ยนคณะผู้บริหารชุดใหม่