คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน ประชุมพบปะบุคลากรสายวิชาการอาจารย์สาธิต เพื่อสานสัมพันธ์ เสริมสร้างขวัญกำลังใจ เนื่องในโอกาสคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ เปลี่ยนคณะผู้บริหารชุดใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 ตุลาคม 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 3989 คน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน ประชุมพบปะบุคลากรสายวิชาการอาจารย์สาธิต เพื่อสานสัมพันธ์ เสริมสร้างขวัญกำลังใจ เนื่องในโอกาสคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ เปลี่ยนคณะผู้บริหารชุดใหม่

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 16.00 น. ผศ.ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. พร้อมด้วย รศ.ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ โรงเรียผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และทีมผู้บริหารชุดใหม่ ประชุมพบปะบุคลากรสายวิชาการอาจารย์สาธิต เพื่อสานสัมพันธ์ เสริมสร้างขวัญกำลังใจ และแนะนำทีมบริหารที่จะร่วมขับเคลื่อนงานโรงเรียนฯ ณ ห้องประชุมจรูญ จันทร์เครือ เนื่องในโอกาสคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ เปลี่ยนคณะผู้บริหารชุดใหม่