สมาคมผู้ปกครองกีฬาฮอกกี้ และชมรมนักกีฬาฮ๊อกกี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแข่งขันฮอกกี้ ชิงถ้วยผู้อำนวยการโรงเรียนฯ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 ตุลาคม 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 134 คน
สมาคมผู้ปกครองกีฬาฮอกกี้ และชมรมนักกีฬาฮ๊อกกี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแข่งขันฮอกกี้ ชิงถ้วยผู้อำนวยการโรงเรียนฯ

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 น. สมาคมผู้ปกครองกีฬาฮอกกี้ และชมรมนักกีฬาฮ๊อกกี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแข่งขันฮอกกี้ ชิงถ้วยผู้อำนวยการโรงเรียนฯ โดยมี รศ.ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยอาจารย์ผู้ฝึกซ้อมและโค้ช ณ ลานฉัททันต์