ทีม 5 แม่ครัว กับบอร์ดเกม “ครัวขนมไทย” โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการออกแบบบอร์ดเกม

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 24 กันยายน 2566
โดย : โรงเรียนสาธิต ระดับมัธยม
ผู้เข้าชม : 102 คน
ทีม 5 แม่ครัว กับบอร์ดเกม “ครัวขนมไทย” โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการออกแบบบอร์ดเกม

ทีม 5 แม่ครัว กับบอร์ดเกม “ครัวขนมไทย” โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
โครงการออกแบบบอร์ดเกม ในหัวข้อ “ศิลปะไทยร่วมสมัย (Thai Contemporary Arts)”  จัดโดย BGDT Board Game Designer Thailand เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2566
รายชื่อนักเรียนดังนี้
1.นางสาวณัชชารี สุเมรุไหว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
2 นางสาวประพิณพัชร มณีทอน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
3 นางสาวรัญชนา ขัตติยะ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
4 นางสาวรุ่งณัชญา ศิรินิยมชัย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
5 นางสาวปารณี นุเงิน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3