นางสาวสิริน บุตรสำราญ นักกีฬาหมากรุกสากลทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Asian Games Hangzhou 2022

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 ตุลาคม 2566
โดย : โรงเรียนสาธิต ระดับมัธยม
ผู้เข้าชม : 196 คน
นางสาวสิริน บุตรสำราญ นักกีฬาหมากรุกสากลทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Asian Games Hangzhou 2022

นางสาวสิริน บุตรสำราญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/3 นักกีฬาหมากรุกสากลทีมชาติไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 19th Asian Games Hangzhou 2022 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ระหว่างวันที่ 23 กันยายน - 8 ตุลาคม 2566