ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกราบไหว้สักการะสมเด็จพระพุทธปัญญาธรรม และศาลพระภูมิเจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 พฤศจิกายน 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 299 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกราบไหว้สักการะสมเด็จพระพุทธปัญญาธรรม และศาลพระภูมิเจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์”
เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.09 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  อินทสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ในฐานะคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่  46 “ฉัททันต์เกมส์” เข้าร่วมกราบไหว้สักการะสมเด็จพระพุทธปัญญาธรรม และศาลพระภูมิเจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์” ระหว่างวันที่ 4 - 10 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี