ทีมนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลเหรียญทองคณิตคิดเร็ว ณ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 พฤศจิกายน 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 100 คน
ทีมนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลเหรียญทองคณิตคิดเร็ว ณ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ อินทสิงห์ ได้มอบเกียรติบัตร และรางวัลเหรียญทองให้กับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการเเข่งขัน คณิตคิดเร็ว โครงการ The genius international ณ ดินแดนสหพันธ์กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ณ วันที่ 14 ตุลาคม โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่

1. เด็กหญิงกรกนก   ศรีสารัตน์
2. เด็กชายสรรภพ    คำพิงค์ชัย
3. เด็กหญิงนิรัชพร   หิรัญสุข
4. เด็กชายธนินโชต  เพ็ชรพนาพรเดชา
5. นายกัญจน์          ธิติมุธา
6. นายรุทธกานต์     มูลรินต๊ะ