ทีมนักเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลระดับพลอย ในโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบรู้รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย รุ่นที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 พฤศจิกายน 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 76 คน
ทีมนักเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลระดับพลอย ในโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบรู้รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย รุ่นที่ 2

ทีมก้าวหน้าเมืองศิลป์ ได้รับรางวัลระดับ พลอย จากการประกวดโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบรู้รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566 ในหัวข้อสร้างสรรค์สังคมไทยด้วยมือเรา โดยนักเรียนทีมก้าวหน้าเมืองศิลป์ มีสมาชิก 3 คน โดย 2 ในสามคนเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่
1. นางสาวภิญญาพัชญ์ ปริศนานันทกุล  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. นางสาวอรชพร        มะลิมาศ          นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ทั้งนี้นักเรียนยังได้รับเชิญไปออกรายการ เช้านี้ที่ภาคเหนือ ช่องสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (์NBT north 2) เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้เข้าร่วมโครงการ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566

***ดูเพิ่มเติมได้ที่http://www.facebook.com/dekshowd2021/videos/719375473421557/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&mibextid=v7YzmG