ดาวน์โหลดข้อมูล


เอกสารดาวน์โหลด
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำไปประกอบการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำไปประกอบการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร (download)